Een groene tuin heeft gunstig effect op uw gezondheid!

Heel erg verrassend is bovenstaande conclusie niet voor mij. Een wetenschappelijke onderbouwing, na onderzoek door de Wageningen University & Research (WUR) en het Nederlandse Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel), bevestigt deze uitspraak alleen maar.

In eerdere columns heb ik al aandacht besteed aan het belang van een groene tuin. Zowel  voor de biodiversiteit alsook de klimaatadaptatie. Nu komt daar de positieve invloed op onze gezondheid bij. Een niet te verwaarlozen aspect in een tijd waarin steeds meer draait om ‘snelheid’ en we vaak van de ene afspraak naar de andere ‘vliegen’.

Nu is het zeker niet mijn intentie om een zwaar wetenschappelijk artikel te schrijven, maar een paar zaken wil ik jullie niet onthouden; zo is gebleken dat mensen die meer dan 50m2  groen bij hun huis hebben aantoonbaar gezonder zijn dan mensen die over minder meters groen worden omringd. Er wordt zelfs gesteld dat 10% van die groep minder last heeft van hartziekten èn het percentage beroerten of hersenbloedingen in die groep 15% lager is. Gezien de toename van appartementen (zonder noemenswaardig privé-groen) ligt hier een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Ik roep dan ook vooral gemeentes en ontwikkelaars op om hier serieus rekening mee te houden bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe woongebieden.

Naast de eerder genoemde op de loer liggende gezondheidsrisico’s, ben ik er dan ook van overtuigd dat een mooie, groene tuin absoluut een positieve bijdrage heeft op de mentale gesteldheid van de mens: genietend van práchtige bomen, bloeiende struiken en kleurrijke bloemen verlagen we (on)bewust de aanmaak van stresshormonen. Een grote veroorzaker van diverse gezondheidsproblemen. De ontspannende uitwerking van al dat moois, trekt vervolgens ook vogels, vlinders, bijen en andere insecten aan. En wie kalmeert nu niet van een vrolijk fluitende merel in een fantastisch mooie tuin?

Overigens komt uit het onderzoek ook naar voren dat hoe hoger men op de sociaal-economische ladder staat hoe groter de kans is op een betere gezondheid. In het onderzoek is overigens ook uitgesloten dat “rijkere” mensen, die vaak een grotere tuin hebben, hierdoor gezonder zouden zijn. 

Was het dan alleen positief nieuws wat met ontdekt heeft? 

Nee…voor bijvoorbeeld elleboog-, pols-, hand- en rugklachten wordt vaak een duidelijk negatief verband gezien bij mensen mét een tuin ten opzichte van mensen zónder tuin. Dit komt dan weer voort uit het zelfstandig (vaak onervaren) uitvoeren van werkzaamheden in de tuin. Dat vergt namelijk vakmanschap en ervaring. Eenvoudig op te lossen! 

Bel ons gerust wij zijn namelijk zeer begaan met uw gezondheid, daarbij uiterst bekwaam in de aanleg en het onderhoud van uw stukje gezondheid, de tuin. En hoeft u ‘alleen maar’ te genieten!

Jan